Vision

​Fredericia Idrætsdaghøjskole vil arbejde målrettet på at skabe bevægelse, oplevelser og samvær.

• Vi vil bevægelse – for derigennem at skabe fysisk velvære, mentalt overskud, robusthed og integritet.

• Vi vil oplevelser – både sociale og kulturelle for at have fokus på succesoplevelser.

• Vi vil fællesskaber – for derigennem at skabe positiv samvær mellem mennesker på tværs af forskellighed.

• Vi vil netværk – for at skabe relationer mellem mennesker – alle kan bidrage.​