Organisation

Fredericia Idrætsdaghøjskole er en selvejende institution, der blev dannet i 1988. Den har siden opstarten haft til huse i Fredericia Idrætscenter, hvor de fleste af skolens mange aktiviteter også har foregået.

Fredericia Idrætsdaghøjskole er organiseret således, at det øverste ansvar er placeret hos skolens bestyrelse i overensstemmelse med skolens vedtægter.

Bestyrelsen har ansat en daglig leder til at stå for den daglige drift af skolen og dermed varetage bestyrelsens interesser i driften.

Den daglige leder står dermed for øvrige ansættelsesforhold, som både indbefatter fastansatte og timelønnede medarbejdere. På nuværende tidspunkt er der ansat 1 administrativ medarbejder i 30 timer om ugen, 1 projektmedarbejder i 30 timer om ugen, 1 instruktør i 15 timer om ugen samt 6 timelønnede instruktører. Herudover er der tilknyttet 34 frivillige hjælpere, som både er tilknyttet forskellige hold og aktiviteter, og som hjælper og støtter op om idrætsdaghøjskolens forskellige aktiviteter. ​