Bestyrelsen for Fredericia Idrætsdaghøjskole

Hanne Lumby - Formand

Brugerrepræsentant. Udpeget af bestyrelsen

Lars Ejby Pedersen

Repræsentant for Socialdemokraternes byrådsgruppe

Christian Jørgensen

Repræsentant for Venstres byrådsgruppe

Karen Sørensen

Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund (FFFIF)

Tom Ebbesen

Brugerrepræsentant - Idræt i dagtimerne. Valgt af brugerne.

Tilforordnede uden stemmeret:

Ditte Cramon

Leder - Voksenservice Sekretariatet Fredericia Kommune

Mona Nederby Larsen

Chef for pleje og omsorg - Fredericia Kommune

​​

Dennis Mølgaard

Arbejdsmarked og borgerservicechef - Fredericia Kommune

Referent:

Tony Brazil

Daglig leder af Fredericia Idrætsdaghøjskole - er med uden stemmeret ​